മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/Caste Certificate. ആവശ്യം എന്ത്❓പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/Caste Certificate. ആവശ്യം എന്ത്❓ വിദ്യാഭ്യാസ, ഉദ്യോഗ സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയും, വിവിധ ആനൂകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും, വ്യക്തികൾക്ക് വിവിധ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ തന്റെ ജാതി തെളിയിക്കുവാൻ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ആണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/Caste Certificate. 💜 ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജാതി തെളിയിക്കുന്ന മതിയായ […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – 2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു __________ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളത് യോഗ്യതകൾ: 1. രക്ഷിതാവിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടരുത്. 2.ഇക്കഴിഞ്ഞ വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ 50 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. അപേക്ഷാ […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – സ്‌കോള്‍ കേരള ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം . പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     സ്‌കോള്‍ കേരള ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം 2009-10 അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സിന് കേരള സിലബസില്‍ ഒന്നാം വര്‍ഷ പ്രവേശനം നേടി 2019 മാര്‍ച്ച് വരെ നടന്ന ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും, ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – ക്യൂ ആര്‍ കോഡും മൊബൈല്‍ ഫോണും ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായി തുക കൈമാറാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഭാരത് ക്യൂ ആര്‍. 🙂പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     ക്യൂ ആര്‍ കോഡും മൊബൈല്‍ ഫോണും ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായി തുക കൈമാറാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഭാരത് ക്യൂ ആര്‍. 🙂 കറുപ്പും വെളുപ്പുമുള്ള ചതുരങ്ങളാല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിവരങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ക്യൂ ആര്‍ കോഡ്. ഇതിനുള്ളില്‍ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് മൊബൈല്‍ […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – 📍 പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള  അപേക്ഷ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് അക്ഷയയിൽ* സ്വീകരിക്കുന്നു…പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ   📍 പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള  അപേക്ഷ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് അക്ഷയയിൽ* സ്വീകരിക്കുന്നു… അപേക്ഷാ ഫോം,മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ,സ്കൂൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അക്ഷയ സെന്ററിൽ ലഭ്യമാണ്..   💳ആധാർ കാർഡ് 📝രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 📱ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയുമായി അക്ഷയ സെന്ററിൽ വരിക….   📝ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നു.. 🏷️ടോക്കൺ നൽകുന്നു… […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – ഗ്രാമീണ് ബാങ്കില് ഓഫീസര് / ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്െ: 9640 ഒഴിവുകള് . – പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

    ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കില്‍ ഓഫീസര്‍ / ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്: 9640 ഒഴിവുകള്‍     രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കുകളില്‍ ഓഫീസര്‍ 5016 , ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 4624 തസ്തികയിലേക്കുള്ള 9640 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്‍സ്്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണല്‍ സെലക്ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് (ഐബിപിഎസ്) അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു.     ഓഫീസര്‍ […]

Continue Reading

R J D പാർട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയിലും സ്വപ്നത്തിലുമുറങ്ങുന്ന ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധവും കരുത്തുറ്റതുമായ ഭാരതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന്, പ്രാപ്തമാക്കേണ്ട നമ്മുടെ പാർട്ടി, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ, ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് .

പാർട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയിലും സ്വപ്നത്തിലുമുറങ്ങുന്ന ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധവും കരുത്തുറ്റതുമായ ഭാരതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന്, പ്രാപ്തമാക്കേണ്ട നമ്മുടെ പാർട്ടി, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ, ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ വിജയചിഹ്നമായറാന്തൽ വിളക്കിൽ തിരിതെളിയിച്ച എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ. RJ Dയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്നതിനു പുറമെ, ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ച കാര്യം അറിയാമല്ലോ. ഭാരിച്ച ഈ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ, നിങ്ങളോരോരുത്തരുടേയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണം വിനയപൂവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ലാലു പ്രസാദ് ജിയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന്, ഒരു […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം പ്രവാസി സ്പെഷ്യൽ – ഒമാനിലെ നല്ല പ്രധാന വാർത്തകളും,ജോലി ഒഴിവുകളും, മസ്‌കറ്റിലെ നിയമങ്ങളും, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ വരുന്ന സംശയവും ഗ്രൂപ്പിലുടെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഒമാനിൽജോലി ഒഴിവുകകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽപോസ്റ്റ്ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയ ഉപകാരമാവും . ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     ഒമാനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി  * ചാർട്ടേർഡ് വിമാനങ്ങൾ  *ജൂലൈ 12ന്ഒമാൻ എയർ മസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്നും  കൊച്ചിയിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു.   🧳ലഗേജ് 30kg,    💼ഹൻഡ്ബാഗ് 7kg […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം – പത്ത് കഴിഞ്ഞു; ഇനി എന്തെടുത്ത് പഠിക്കണം? പ്രിയ മെമ്പർമാരെ..ജനസഹായമെന്ന പേരിൽ സർവ്വീസ് സെൻററുകൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഇതിൽ വഞ്ചിതരാവരുത്.. ആധികാരികമായ വാർത്തകൾക്ക് “മലയാളം ഇഭാരതം ജനസഹായം” വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക….

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ   പത്ത് കഴിഞ്ഞു; ഇനി എന്തെടുത്ത് പഠിക്കണം? പത്താം തരം റിസൽട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മികച്ച വിജയം നേടിയവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഗ്രേഡും മാർക്കും കുറഞ്ഞവർ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. പരീക്ഷകളും അവസരങ്ങളും ഇനിയും വരും നിരവധി. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുക. പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയെന്ത് പഠിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരല്പം കുഴക്കുന്ന […]

Continue Reading